Slideshow shadow

Centrum kredytowe

  Niezależnie od tego czy decydujemy się na kredyt hipoteczny czy małą pożyczkę należy mieć świadomość, że wszystkie zobowiązania trzeba spłacić w określonym terminie. Dlatego przed ostatecznym wyborem należy spokojnie przeglądnąć dostępne oferty kredytów i wybrać spośród nich bezpieczny produkt dopasowany idealnie do naszych potrzeb i oczekiwań.

  Serwis PoKredyt.pl został utworzony specjalnie z myślą o maksymalnym ułatwieniu i przyspieszeniu wyboru najlepszego kredytu lub pożyczki. Udostępniamy Państwu zaawansowane narzędzia, wyszukiwarki, porównania oraz rankingi produktów finansowych. Dzięki nim można szybko przeanalizować dużą liczbę produktów i dokonać obiektywnego wyboru.

   Przeglądamy internet w poszukiwaniu najlepszych narzędzi finansowych, opisujemy je i udostępniamy w naszym serwisie. Z nami dowiesz się gdzie udać się po kredyt.

Kilka słów o kredytach i pożyczkach

Dawne kredyty

Kredyt w ujęciu historycznym

  Nigdy w historii ludzkości kredyt nie odgrywał tak istotnej roli w procesie społecznej wymiany dóbr, jak obecnie. Dotyczy to w równym stopniu poszczególnych ludzi, którzy w swojej praktyce biznesowej oraz w konsumpcji prywatnej chętnie korzystają z kredytów, by skrócić czas oczekiwania na pożądany skutek, jak zbiorowości, przede wszystkim państw, pożyczających od siebie nawzajem, a także od banków i obywateli, corocznie znaczne sumy na pokrycie bieżących wydatków.

  Całkiem inaczej rzecz miała się dawniej. W średniowieczu, kiedy dominował religijny obraz świata, kredyt, nazywany wówczas lichwą, albo, z łaciny, \”usura\”, uważano za formę sprzedaży czasu, a więc dobra należącego jedynie do Boga, co wedle ówczesnych pojęć uchodziło za ciężki grzech i odwodziło chrześcijan od prowadzenia działalności bankowej. A jednak, tak poważna nisza nie mogła przecież pozostać pusta. Dlatego kredytu udzielali chętnie Żydzi, z oczywistych względów wolni od ograniczeń kościelnych, kupcy włoscy, a także zakony rycerskie powstałe w okresie wojen krzyżowych, w szczególności słynni Templariusze.

  Z czasem, gdy religia utraciła naczelne miejsce w życiu publicznym, a transakcje pieniężne stały się podstawową formą wymiany międzyludzkiej, powstały liczne banki państwowe oraz prywatne. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w wieku XX, kiedy powołany pod koniec drugiej wojny światowej w Bretton Woods system równowagi walutowej uległ załamaniu. Najważniejszą przyczyną jego rozpadu było zniesienie ,przez prezydenta Nixona, wymienialności dolara na złoto ( wcześniej analogiczne odstąpienie od parytetu kruszcu nastąpiło także w innych najważniejszych gospodarczo krajach świata), a zatem oderwanie się pieniądza od jakichkolwiek materialnych ekwiwalentów.
Od tego czasu obserwujemy nieprawdopodobny rozrost, niezmiernie skomplikowanej i pozbawionej przejrzystości, struktury finansowej współczesnego świata. Banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze, dzięki czemu, w sposób sztuczny wzrasta ich zdolność do udzielania kredytów konsumentom. Szczególny tego przykład obserwowaliśmy podczas ostatniego kryzysu amerykańskiego, spowodowanego tym, że banki udzielały kredytów na zakup nie ruchomości nie bacząc na możliwości spłaty, i rzesze lekkomyślnych konsumentów nie liczących się z przyszłymi kosztami połakomiły się na okazałe domy i mieszkania. Widać w tym charakterystyczny rys mentalności współczesnego człowieka, który nie potrafi sobie odmówić natychmiastowego zaspokojenia pragnienia, nawet kosztem przyszłych wyrzeczeń. Tych zresztą często nie bierze się pod uwagę. O ile powszechne zaciąganie kredytu mieszkaniowego można jeszcze zrozumieć, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę wysokie ceny wynajmu – a żyć gdzieś przecież trzeba – o tyle kredyt konsumencki, natychmiastowe pożyczki na ogromny procent, brane tylko po to by kupić większy telewizor lub pojechać na wakacje do lepszego hotelu, stanowią przejaw głębokiej infantylizacji i demoralizacji społeczeństwa.
Z tym można się jeszcze pogodzić. Od czego jest bowiem władza, jeśli nie od tego by zapobiegać żałosnym często skutkom lekkomyślności obywateli, a przynajmniej by odwodzić ich od nieprzemyślanych decyzji i ustrzec przed hochsztaplerami żerującymi na naiwnej chciwości. Tej funkcji jednak państwo nie spełnia! Wystarczy wskazać ostatni przykład spółki Amber Gold , a przede wszystkim licznych lokalnych organizacji, które nie podlegając kontroli urzędowej, udzielają zdesperowanym osobom kredytów na lichwiarski procent, dochodzący nawet do kilku tysięcy w skali roku! Co kolejne rządy nie tylko nie dbają o bezpieczeństwo kredytowe obywateli, ale wręcz dają zły przykład powiększając rok w rok rozmiary długu publicznego. A czymże jest dług publiczny, jeśli nie kredytem branym pod zastaw przyszłych dochodów? Jesteśmy więc, w skali całego społeczeństwa, niebezpiecznie podobni do tego lekkomyślnego konsumenta, który idąc do banku niewiele nawet zważa na realny koszt spłaty zaciąganego kredytu, interesuje go bowiem tylko to, żeby natychmiast dostać pieniądze i przez jakiś czas móc myśleć tylko o zaspokajaniu bieżących potrzeb. Kiedyś jednak, stracimy zdolność kredytową – bo niemożliwe jest pożyczanie wciąż na nowo przez wszystkich, wszystkim i nawzajem.

facebookgoogle_plus

Dodaj komentarz