Kiedy bank może umorzyć kredyt?

Skorzystanie z możliwości umorzenia kredytu dotyczy tylko wyjątkowych sytuacji. Powodem zgody przez bank na umorzenie jest zazwyczaj brak opłacalności windykacji zaległych środków. Istnieje możliwość umorzenia niemal każdego rodzaju kredytu, niemniej jednak zależy to od procedur jakie przyjęła instytucja w której go zaciągnęliśmy. Komu zatem i kiedy przysługuje możliwość skorzystania z umorzenia kredytu?

Kiedy jest możliwe umorzenie kredytu?

Lista wyjątkowych sytuacji w których bank może podjąć decyzję o umorzeniu kredytu:

  • trwała utrata zdolności do możliwości podjęcia pracy zarobkowej (spowodowana np. wypadkiem)
  • pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wypadku, klęski żywiołowej (np. pożar, trzęsienie ziemi, powódź)
  • śmierć małżonka i idący za nią wpływ na utratę lub pomniejszenie dochodów
  • poważna choroba (np. nowotwór złośliwy)
  • śmierć kredytobiorcy

Są to jedynie przykładowe sytuacje które mogą, lecz nie muszą, dawać możliwość umorzenia kredytu. Więcej precyzyjnych informacji odnośnie wymagań stawianych w celu umorzenia kredytu znajdziemy na stronach banku w którym owo zobowiązanie zaciągnęliśmy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, więc powinien być solidnie uargumentowany.

Umorzenie kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy

Po śmierci kredytobiorcy zobowiązanie nie znika lecz przechodzi na spadkobierców. Istnieją dwie możliwości wyjścia z tej sytuacji:

  • przyjęcie spadku wprost – niezależnie od wielkości spadku oznacza to konieczność spłaty całości długu
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – oznacza konieczność spłaty długu do wartości spadku, jeżeli odziedziczyliśmy jedynie same długi nie musimy ich spłacać w ogóle.

W przypadku kredytu studenckiego, niezależnie od sposobu przyjęcia spadku, śmierć kredytobiorcy może być podstawą do umorzenia całości długu. W pozostałych przypadkach można ubiegać się o całościowe jak i częściowe umorzenie długu, jednak decydujące zdanie mają tutaj właściwe argumenty które będą w stanie wpłynąć na decyzję banku.

W wypadku problemów ze spłatą zobowiązań warto zapoznać się z ofertą kredytów konsolidacyjnych.