Kto i kiedy płaci podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki dotyczy jedynie sytuacji gdy pożyczki udziela nam osoba fizyczna, np. członek rodziny lub znajomy. Gdy korzystamy z usług firmy zajmującej się na codzień pożyczkami podlegamy zwolnieniu z podatku PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych).

Ile wynosi podatek PCC od pożyczki?

Do końca 2018 roku wynosił on 2%, jednak od 1 stycznia 2019 roku PCC wynosi 0,5%. Jeżeli zawarliśmy umowę po tej dacie to obowiązuje nas nowa stawka. Dla przykładu od pożyczonej kwoty w wysokości 5000 zł należy zapłacić 25 zł podatku.

Wyjątki – kiedy nie zapłacimy podatku pożyczając od osoby fizycznej?

  • jeżeli pożyczmy od osób znajomych z poza rodziny – limit do 1000 zł – powyżej tej kwoty należy zapłacić podatek
  • jeżeli pożyczymy od członków rodziny zaliczających się do zerowej grupy podatkowej czyli: małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha – bez limitu pożyczanej kwoty
  • jeżeli pożyczymy od teściów, zięcia lub synowej – limit do 9637 zł (suma kwot pożyczonych od jednej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat)
    Aby skorzystać ze zwolnienia z powyższych wyjątków należy wykonać dodatkowo czynności:
  1. Złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni od zaciągnięcia pożyczki.
  2. Udokumentować otrzymanie pożyczki: potwierdzenie przelewu na konto osobiste w banku, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Kto płaci podatek PCC od pożyczki ?

Podatek ten zawsze powinien zapłacić pożyczkobiorca.

Jak należy udokumentować pożyczkę i co zrobić po zawarciu umowy?

Nawet w wypadku pożyczki od rodziny należy przygotować umowę pożyczki. Następnie pożyczkobiorca ma obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego druku PCC-3 – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz zapłatę podatku.

Jakie kary grożą za nie zapłaceniu podatku od pożyczki?

Jeżeli nie zgłosimy pożyczki do urzędu skarbowego może zostać na nas nałożona kara w wysokiości 20% podstawy opodatkowania – sankcyjna stawka podatku PCC.