Raport BIK odnośnie sprzedaży na rynku firm pożyczkowych w styczniu 2022 r.

Jak informuje BIK w styczniu 2022 r. firmy pożyczkowe z nim współpracujące udzieliły łącznie 276,3 tys. nowych pożyczek o wartości 713 mln zł.

Porównując te dane do stycznia 2021 r. w ujęciu wartościowym jest to wzrost o 64,9%, natomiast w ujęciu liczbowym wzrost o 43,8% udzielonych pożyczek.

Średnia wartość udzielonej pożyczki pozabankowej udzielonej w 2022 r. wyniosła 2351 zł, co jest wzrostem o 14,1% w stosunku do średniej wartości ze stycznia 2021 r.

Najwyższe wzrosty, zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: do 500 zł oraz powyżej 5000 zł. Mówimy tu o wzrostach w stosunku do stycznia 2021 r.:

  • w ujęciu liczbowym – do 500 zł (+71%), powyżej 5000 zł (+59,3%)
  • w ujęciu wartościowym – do 500 zł (+63,4%), powyżej 5000 zł (+81,3%)