W styczniu 2022 r. mikroprzedsiębiorcy zawarli mniej umów kredytowych

Jak donosi BIK w styczniu 2022 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów w ujęciu liczbowym w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Inaczej sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o wartość kredytów, była ona większa o 12,6% w porównaniu do stycznia 2021 r.

Banki przyznały mniej o 36,2% kredytów inwestycyjnych w ujęciu liczbowym, oraz mniej o 14,7% kredytów w rachunku bieżącym. Sytuacja miała się natomiast odwrotnie w przypadku kredytów obrotowych, których przyznano o 7% więcej. Co do wartości kredytów, wzrosła ona w przypadku kredytów obrotowych (o 20,9%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (o 17,8%), natomiast spadła o 6,6% dla kredytów inwestycyjnych.

Indeks jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł w styczniu 4,67% w ujęciu wartościowym. Indeksy jakości dla poszczególnych produktów przedstawiały się następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,94%
 • kredyty w rachunku bieżącym 3,16%
 • kredyty obrotowe 8,55%.

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

W styczniu 2022 r. na liczbę 10 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom, o łącznej wartości 1,355 mld zł, najwięcej przyznano:

 • firmy z sektora usługowego: 4,6 tys. (45,4%) kredytów o wartości 484 mln zł (35,7% z łącznej wartości kredytów)
 • firmy handlowe: 2,5 tys. (25,2%) kredytów o wartości 380 mln zł (28,0% z łącznej wartości kredytów)

Najniższe spadki liczby udzielonych kredytów zanotowano w branżach:

 • budowlana (-1,1%)
 • usługi (-6,5%)
 • handel (-8,3%)

W ujęciu wartościowym w stosunku do stycznia 2021 r. największe wzrosty zanotowano w branżach:

 • budowlana – wzrost o 20,6%
 • produkcyjna – wzrost o 19,5%
 • handel – wzrost o 10,5%
 • usługi – wzrost o 7,9%

Jakość portfeli według branż

Indeks Jakości portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców najgorzej w styczniu 2022 r. przedstawiał się dla branży usługowej (wynosił 4,94%).

Najlepszy odczyt natomiast odnotował Indeks Jakości dla firm z sektora budowlanego (wynosił 4,32%).

Porównując do stycznia 2021 r. Indeks Jakości pogorszył się w branżach: produkcyjnej (+0.69) oraz budowlanej (+0,52).